Author: Ngân Y

Summary: Các nhân vật trong fic không thuộc về tui

Với sự tham gia của:

-Nhân vật chính: Thôn Phật Đồng Tử

-Cùng dàn diễn viên phụ: Thương, Chu Văn Thương Nhật, Ngân Hoàng Kình Vũ, bla… bla… :v

TBC

NGỒI ĐÁNH VẬT VỚI CÁI MÁY MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐC CÓ NHIÊU ĐÊY =”=

CHẮC CÓ NGÀY BỊ TẨU QUẢ NHẬP MA QUÁ!!! =”= HỪ HỪ

MÚN CHỬI THỀ GHÊ =”=

Advertisements