Bạn nào có dũng khí thì bấm vô những liên kết dưới đây, truyện không dành cho người yếu tim. Ai không nghe lời coi xong chết ráng chịu hehehe

Ghost in Masung Tunnel

Bongcheon-Dong Ghost

Ok-su station Ghost

Chuyện thứ 3 (Bấm vào hình liên tiếp để xem chuyện gì xảy ra nhé!)

Chuyện thứ 4 (Truyện ni hơi nhàm)

Lưu ý: Chỉ nên xem trên máy tính mới thấy “phê” =)))

Advertisements