MP3 here

******

Tôi ghét em, mọi thứ về em

Không còn muốn yêu em nữa

Không muốn ở cạnh, chạm vào, “chơi”(*) em

Không bao giờ muốn em đến quẩn quanh mình

 

Đừng bao giờ cố chạm vào tôi thêm một lần nào nữa

Tôi rất yêu em, ôi em yêu, nhưng rồi, ôi

 

Tôi ghét em, tôi ghét em, tôi ghét em, tôi – tôi

Tôi ghét em, tôi ghét em, tôi ghét em, tôi – tôi

 

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

 

Phản bội, giả dối, đùa giỡn tôi

Khiến tôi đau khổ nhất từ trước đến giờ

Bỏ rơi tôi chỉ vì một kẻ mà em nghĩ rằng xứng đáng hơn

 

Em cứ nằm trên chiếc giường thế nhé

Và đừng tỉnh dậy nữa, đồ khốn

 

Đừng bao giờ cố chạm vào tôi thêm một lần nào nữa

Tôi rất yêu em, ôi em yêu, nhưng rồi, ôi

 

Tôi ghét em, tôi ghét em, tôi ghét em, mọi thứ về em

Tôi ghét em, tôi ghét em, tôi ghét em, tôi – tôi

 

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

 

Em cứ nằm trên chiếc giường thế nhé

Và đừng tỉnh dậy nữa, đồ khốn

 

Đừng tỉnh dậy để mà chạm vào tôi lần nữa – lần nữa

Đừng tỉnh dậy để mà chạm vào tôi lần nữa – lần nữa

 

Tôi ghét em, mọi thứ về em

Không còn muốn yêu em nữa

Tôi ghét em, mọi thứ về em

Không còn muốn yêu em nữa

 

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

 

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

Tôi ghét em, tôi – tôi ghét em

Tôi – tôi ghét em, uh, uh

 

Tôi ghét em, mọi thứ về em

Không còn muốn yêu em nữa

 

Đừng tỉnh dậy nữa, đồ khốn

******

Trans: Ngân Y

Trong quá trình dịch, có nhiều câu mình hiểu nhưng mà không biết diễn tả ra sao bằng tiếng Việt hoặc là nếu dịch sát nghĩa thì không hay nên đành chém gió, mong mọi người thông cảm ^^

(*) trong bản gốc là từ “fuck” ấy nhưng mừ nếu để nghĩa chính xác thì hơi bị thô nên đành dùng từ “chơi” cho nó nhẹ nhàng (*.*)

Advertisements