188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205-1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 237 238 Dark Sky 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 265266267268269270

Hết phần 5 :ss

Rề rà suốt mấy tháng mới xong, từ sáng giờ ngồi làm cho hết lun~ Mỏi mắt quà a~ >”<

Chap này thật là khổ thân “anh Bụt”, mới vừa xuất hiện lần đầu mà đã thấy nhọ ruh đóa, muốn mờ mờ tỏ tỏ cho em nó tự đoán mừ ẻm chậm hiểu quá nên anh đành nói toạc móng heo ra luôn~  ╮(╯_╰)╭ Lại còn bị em Glui troll nữa chứ~  ╮(╯_╰)╭ 1 phút mặc niệm dành cho anh bắt đầu~ :ss

Lần này ông Lạc xuất hiện được trong 1 khung hình. (Vâng! Xin chúc mừng anh!! :))))) Chương nào ta cũng phải nhắc đến tên ổng chứ không sợ đọc giả quên mất thì nguy, nam 9 mà hen~  ╮(╯▽╰)╭

Hẹn gặp lại bà con trong chap 6 vào 1 ngày… không rõ hén~ (~‾▿‾ )~

 

Advertisements