Tác giả: Ngân Y

Nói thật đi, có phải ước mơ của các thím là như thế này không?? :))))1 2 3 4 5

Và đây là hiện thực tàn khốc… (TTvTT)7

Advertisements