Tác giả: Ngân Y

Pairing: Uguisumaru x Higekiri x Hizamaru

Nhiều khi tui không biết là Higekiri thương em thật, hay là muốn làm ông em tức chết nữa :)))

Nhưng  vì Cá vàng rất đáng iu nên làm gì cũng đều đúng hết nhá, chuyện này saniwa không giúp được anh rồi, Hizamaru à, anh hãy tự bảo trọng! =))) 0102

Advertisements