Tác giả: Ngân Y

Pairing: Uguisumaru x Higekiri x Hizamaru

Chuyện thời Hizamaru mới về, còn ngây thơ lắm nên dễ bị troll. Lúc này, Ookanehira vẫn chưa xuất hiện Y.Y

Advertisements