Thẻ

, , , , ,

Tác giả: Ngân Y

Cách thức chào hỏi này cần được phát triển và nhân rộng :))))

Nếu có ai thắc mắc vì sao 3 ông kia xuất hiện thì đó là vì tui đã dùng 3 ổng để rèn nha, và Juzumaru là người đã rước được Tomoe về :)))

Advertisements